Maandag 28 maart: Algemene Ledenvergadering

Door de verruimende coronamaatregelen heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering weer fysiek te gaan houden op maandag 28 maart 2022 om 20.00 uur in het uitvaartcentrum. Indien de huidige beperkingen weer worden aangescherpt, waardoor een fysieke...

Wegwijs in Uitvaartland

Wat kost een begrafenis of een crematie? Diverse uitvaartcalculators geven je een beeld. Eén uitkomst hebben ze gemeen. Het gaat om een flinke hap geld. Duur genoeg om bij je leven te bedenken hoe je daar geld voor opzij legt, zodat je nabestaanden zich over de kosten...

Digitale ALV op 29 maart 2021

Afgelopen maandag, 29 maart 2021, was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Begrafenis- en Crematievereniging Dokkum en Omstreken. Vanwege de maatregelen die getroffen zijn vanwege het coronavirus vond deze ALV digitaal plaats. Via een livestream konden leden de...

Algemene Ledenvergadering begint om 19.00 uur

Omdat op maandag 29 maart 2021 de avondklok nog van kracht is, begint de Algemene Ledenvergadering een uur eerder, om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de website: https://crematoriumnoordoostfryslan.respectrum.info/stream/ Klik vervolgens op het item ALV...