Digitale ALV op 29 maart 2021

Afgelopen maandag, 29 maart 2021, was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Begrafenis- en Crematievereniging Dokkum en Omstreken. Vanwege de maatregelen die getroffen zijn vanwege het coronavirus vond deze ALV digitaal plaats. Via een livestream konden leden de...

Algemene Ledenvergadering begint om 19.00 uur

Omdat op maandag 29 maart 2021 de avondklok nog van kracht is, begint de Algemene Ledenvergadering een uur eerder, om 19.00 uur. U kunt de vergadering volgen via de website: https://crematoriumnoordoostfryslan.respectrum.info/stream/ Klik vervolgens op het item ALV...

De vereniging van Jan Keuning & Anne van der Meulen

Bij verenigingen en stichtingen zijn achter de schermen vaak vele vrijwilligers actief betrokken. Online stadskrant In-Dokkum gaat in deze nieuwe rubriek op zoek naar achtergrondverhalen van verenigingen én de mensen die actief zijn binnen die vereniging. Soms als...

Mededeling (19 oktober 2020):

Het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging Dokkum en Omstreken heeft besloten om de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2020 te verplaatsen naar het voorjaar 2021. Op deze ALV worden dan de jaren 2019 en 2020 gezamenlijk behandeld. Dit alles in...

Mededeling (16 maart 2020):

Vanwege het coronavirus gaat de Algemene Ledenvergadering, die op maandag 30 maart 2020 gepland is, niet door. Er wordt t.z.t een nieuwe datum in het najaar gepland. Dit maken we bekend via onze website en de lokale media.