De vereniging van Jan Keuning & Anne van der Meulen

Bij verenigingen en stichtingen zijn achter de schermen vaak vele vrijwilligers actief betrokken. Online stadskrant In-Dokkum gaat in deze nieuwe rubriek op zoek naar achtergrondverhalen van verenigingen én de mensen die actief zijn binnen die vereniging. Soms als...

Mededeling (19 oktober 2020):

Het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging Dokkum en Omstreken heeft besloten om de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2020 te verplaatsen naar het voorjaar 2021. Op deze ALV worden dan de jaren 2019 en 2020 gezamenlijk behandeld. Dit alles in...

Mededeling (16 maart 2020):

Vanwege het coronavirus gaat de Algemene Ledenvergadering, die op maandag 30 maart 2020 gepland is, niet door. Er wordt t.z.t een nieuwe datum in het najaar gepland. Dit maken we bekend via onze website en de lokale media.