Over onze vereniging

Begrafenis- en Crematievereniging Dokkum en Omstreken is in 1977 ontstaan uit een fusie tussen de verenigingen in Dokkum (1902), Betterwird, Streek-Aalsum en Bornwird (1912) – in de jaren vijftig gefuseerd met begrafenisvereniging ‘Buiten de Woudpoort’ – en Aalsum-Dokkum (1919).

De vereniging heeft volgens haar statuten als doel “op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van het stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt”.

Om de samenwerking te bevorderen is de vereniging lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. De federatie is op haar beurt aangesloten bij het Landelijke Samenwerkingsverband NARDUS.

Onze vereniging is geen verzekeraar
Wij hebben dan ook geen winstoogmerk en regelen uw uitvaart zo voordelig mogelijk. Een uitvaart kost veel geld. We adviseren u om genoeg spaargeld te reserveren of om naast uw lidmaatschap een kapitaalverzekering af te sluiten. Let er wel op dat deze verzekering alleen geld uitkeert. Het regelen van de uitvaart is immers al geregeld met uw lidmaatschap van onze vereniging.

Bij overlijden:

0519 – 29 20 21

(24 uur per dag bereikbaar).

Lid worden?