Op maandag 25 maart 2024 vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats. Deze begint om 20.00 uur in het uitvaartcentrum.

De agenda en alle overige stukken kunt u hier bekijken. Vragen n.a.v. de genoemde stukken dienen vóór maandag 18 maart schriftelijk per mail ingeleverd te worden bij mw. Gerda de Vries (info@uitvaartverenigingdokkum.nl) of per post Rondweg 158, 9101 BG Dokkum.