Het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging Dokkum en Omstreken heeft besloten om de uitgestelde Algemene Ledenvergadering van 30 maart 2020 te verplaatsen naar het voorjaar 2021. Op deze ALV worden dan de jaren 2019 en 2020 gezamenlijk behandeld. Dit alles in het kader van de recente coronaontwikkelingen. Alle stukken van 2019 kunt u nu al lezen op onze website. Eventuele vragen kunt u richten aan het secretariaat van de vereniging: info@uitvaartverenigingdokkum.nl