Door de verruimende coronamaatregelen heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering weer fysiek te gaan houden op maandag 28 maart 2022 om 20.00 uur in het uitvaartcentrum. Indien de huidige beperkingen weer worden aangescherpt, waardoor een fysieke bijeenkomst niet kan, dan gaan we weer via een livestream de vergadering houden. Via de website zullen we dit dan laten weten.

De agenda en alle overige stukken kunt u hier bekijken. Vragen n.a.v. de genoemde stukken dienen vóór maandag 21 maart schriftelijk per mail ingeleverd te worden bij mw. Gerda de Vries (info@uitvaartverenigingdokkum.nl) of per post Rondweg 158, 9101 BG Dokkum.