Op maandag 28 maart vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Er waren 26 aanwezigen. Het verslag van deze vergadering is hier terug te lezen. Ook kunt u het vinden onder het kopje ‘documenten‘.