Na ruim twaalf jaar heeft onze bode mw. Wietske Bosch besloten te stoppen met de werkzaamheden als bode voor onze vereniging per 1 mei 2022. Wel blijft ze haar bodewerkzaamheden voor haar eigen bedrijf voortzetten. Wij gaan in mw. Bosch een zeer deskundige bode missen. Al deze jaren heeft zij met veel toewijding uitvaarten van onze leden, maar ook van vele anderen mogen begeleiden. Belangrijk is dat de wensen van de overledene en nabestaanden zo goed mogelijk vervuld worden. Wij danken mw. Bosch voor haar grote inzet voor onze vereniging. In haar afscheidswoord gaf ze aan hoe belangrijk het is, dat mensen hun uitvaart goed regelen. Ook als dat in de tijd nog ver weg is.

Als opvolger hebben we een nieuwe bode kunnen benoemen, mw. Marjanna Zeilinga. Hier zijn we mee ingenomen, ze is een bekende in Dokkum en in de regio Noardeast-Fryslân. Zij treedt daarmee in de voetsporen van wijlen haar vader Marten Zeilinga, die ook voor de vereniging heeft gewerkt. Mw. Zeilinga is inmiddels alweer zestien jaar in de branche aan de slag bij diverse uitvaartverenigingen in Noardeast-Fryslân. Samen met dhr. Henk Fennema is ze nu het gezicht van onze vereniging.

Meer info over onze bodes: uitvaartverenigingdokkum.nl/uitvaartverzorgers.