Afgelopen maandag, 29 maart 2021, was de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Begrafenis- en Crematievereniging Dokkum en Omstreken. Vanwege de maatregelen die getroffen zijn vanwege het coronavirus vond deze ALV digitaal plaats. Via een livestream konden leden de vergadering volgen.

Tijdens de vergadering nam bestuurslid Jan Keuning na 27 jaar afscheid. We bedanken hem voor zijn inzet. Arnold Wiegersma werd benoemd als nieuw bestuurslid.

De jaarverslagen en jaarrekeningen zijn nog te lezen op uitvaartverenigingdokkum.nl/documenten. Binnenkort zal hier ook het verslag van de vergadering aan toegevoegd worden.