Welkom

U kunt er plotseling mee te maken krijgen.............

De dood is een onderwerp waar we niet makkelijk over praten. Toch is het verstandig nu al hierover na te denken. U kunt vandaag regelen dat u later de uitvaart krijgt die u graag wenst. En belangrijker nog: u regelt gelijk dat deze zorg uw nabestaanden uit handen wordt genomen.

De Begrafenis- en Crematievereniging "Dokkum en Omstreken" is in 1977 ontstaan uit een fusie tussen de verenigingen in Dokkum (1902), Betterwird, Streek-Aalsum en Bornwird (1912) - in de jaren vijftig gefuseerd met begrafenisvereniging "Buiten de Woudpoort" - en Aalsum-Dokkum (1919), verenigingen dus met een lange geschiedenis.

De vereniging heeft volgens haar statuten als doel "op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap, onderlinge hulp te verlenen op het gebied van de uitvaart en een overledene op de meest waardige wijze, overeenkomstig zijn/haar wensen, naar zijn/haar laatste rustplaats te brengen, mede om te voorkomen dat de verzorging van het stoffelijk overschot van de mens een voorwerp van winstbejag wordt".

Om de samenwerking te bevorderen is de vereniging lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. De federatie is op haar beurt aangesloten bij het Landelijke Samenwerkingsverband NARDUS.

 

Privacy Statement